Văn hóa – Chia sẻ văn hóa phong tục tập quán các địa điểm du lịch trong nước và quốc tế. Nơi chia sẻ những tập tục văn hóa của mỗi vùng miền