Đỏ mặt, nóng mặt là hiện tượng mang tới điềm báo gì?

Đỏ mặt hay còn gọi là nóng mặt không chỉ là một hiện tượng sức khỏe của cơ thể mà nó còn là những điềm báo trước cho bạn. Và cũng giống việc bị giật mắt trái, phải muốn biết đỏ mặt báo điềm gì chúng ta cần phải đi vào giải mã. Hãy xác định thời gian bị đỏ mặt và đối chiếu với bảng giải mã điềm báo từ hiện tượng đỏ mặt dưới đây nhé!   Giải mã điềm báo hiện tượng đỏ mặt: – Thời gian từ 23 giờ đến 1 giờ: Bị đỏ mặt trong thời gian này là điềm báo công việc dự định sắp tới sẽ được thu xếp một cách thuận lợi. – Thời gian từ 01 giờ đến 03 giờ: Điềm báo cho biết sắp có chuyện bực mình, có các lục đục trong nhà. – Thời gian từ 03 giờ đến 05 giờ: Hiện tượng này cho biết sẽ có người bạn đến nhà mời hợp tác làm ăn. – Thời gian từ 05 giờ đến 07 giờ: Điềm bái cho biết sẽ có người mời đi ăn uống. – Thời gian từ 07 giờ đến 09 giờ: Nếu bị nóng mặt thời gian này là điềm báo sẽ có người xa về đem tin vui. – Thời gian từ 09 giờ đến 11 giờ: Đang có người cű nhớ đến bạn và rất mong gặp gỡ để giúp đỡ. – Thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ: Dự báo cho biết sắp có chuyện xích mích giữa những người trong thân. – Thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ: Có cãi vã và cầm đề phòng to chuyện. – Thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ: Có người giới thiệu khách quí và họ muốn được hợp tác với mình. – Thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ: Được người dòm ngó đến mình. – Thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ: Có lộc thực mang đến. – Thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ: Có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.

Phản hồi